บ้าน แบงคอก โบรคเกอร์

ศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร รับฝากขาย - รับซื้อ- รับจำนอง
Your search results

บ้าน แบงคอก โบรคเกอร์

ศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร รับฝากขาย - รับซื้อ- รับจำนอง

เกี่ยวกับเรา

เราเริ่มต้นจากงานบริการสายงานขายอสังหาริมทรัพย์ เราใช้เวลาเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเราประสบความสำเร็จจากงานที่เราทำ ด้วยประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 18 ปี

วันนี้เราจึงได้ทุ่มเท ความรู้ ความสามารถ จากประสบการณ์จริง เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ประสงค์จะฝากขายบ้าน ฝากขายที่ดิน ฝากขายคอนโด ฝากขายทาวน์โฮม ฝากขายทาวน์เฮ้าส์ ฝากขายบ้านมือสอง และเรายังเป็นบริษัทรับซื้อบ้านมืองสองในราคาสูง

เราพร้อมที่จะให้บริการทุกท่าน ปัจจุบันเราได้รับการยอมรับจากลูกค้าผู้ใช้บริการจึงทำให้เราอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสอง

จุดเด่นของเรา

เรามีความชำนาญครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลด้วยนโยบายการใช้เจ้าหน้าที่การตลาดที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดให้ทำงานในพื้นที่นั้น เราจึงมีความชำนาญในทุกพื้นที่ทำงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าด้านข้อมูลตลาดอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของเรา

ต้องการยกระดับมาตรฐานอาชีพนายหน้าด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในวิชาชีพอย่างแท้จริงพร้อมทั้งกำหนดกฎระเบียบและจรรยาบรรณในการทำงานของฝ่ายขาย บริษัทมีหลักในการทำงานโดยยึดมั่นต่อแนวทางที่ใช้ปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งหมายถึงลูกค้าสามารถวางใจเรา

บ้าน แบงคอก โบรคเกอร์

บริษัทฯ ถือเอาความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ทั้งต่อลูกค้าผู้ฝากขายและลูกค้าผู้ซื้อ เสนอบริการแบบตรงไปตรงมา ที่สำคัญยิ่งเรื่องราคาทรัพย์ที่ขาย ไม่มีการบวกเพิ่ม และเรามุ่งมั่นพัฒนางานขาย เราจัดให้มี QR code ทรัพย์ที่ขายในป้ายขาย เพื่อให้ทรัพย์ไปถึงผู้สนใจซื้อทรัพย์โดยง่าย เรารักและสนุกกับงานขายที่ได้ทำ เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อเรารักและสนุกกับงานที่ทำจะทำให้เราทำงานที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจพบกับเป้าหมายความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในผลงานของเรา ซึ่งนำมาถึงลูกค้าได้มีการแนะนำให้บุคคลอื่นๆมาใช้บริการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจ และเราจะยึดมั่นในมาตรฐานการทำงานเช่นนี้ตลอดไป

การตลาดของเรา

จัดทำการตลาดผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ทางโซเซียลมีเดีย และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.baanbangkok.com, www.baanbangkok.co.th และ เว็บไซต์ขายอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าอื่นๆเช่น Proppit Group, DD Property, Kaidee, Baanfinder, Pantip Market และอีกมากมาย มากกว่า 20 เวป ทำให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  ทำการตลาด ระบบ Social โดย จัดทำe-news, Direct E-mail, Face Book, Time Line, Twitter, และอื่นๆ

ทีมงานของเรา

หากต้องการคำแนะนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

คุณมนต์สินี ผดุงรักษ์ (ต่าย)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณเลอลักษณ์ คชเดช (กิม)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณกานต์รวี สายบัว (วี)

ที่ปรึกษาด้านการขายและวางแผนตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณกิตติภพ ว่องวิศิษฏ์ (กิต)

ที่ปรึกษาด้านการขายและวางแผนตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณญาณภัทระ แสนสาร (ตาน)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณณัชวดี ทองพูล (นุช)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณณัฏฐิณี ธีรวัฒน์วาที (เชอรี่)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณณิชาดา ทองชัยรัชต์ (กัญ)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณนุวดี นนท์ตา (นุดี)

ที่ปรึกษาด้านการขายและวางแผนตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณพรศักดิ์ นาคแจ้ง (ต๊อก)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณวิไลลักษณ์ เจริญสีรุ้ง (เจี๊ยบ)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณษาษรินทร์ นาคนาวา (อ้อ)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณสมคิด ว่องวิศิษฏ์ (อาร์)

ที่ปรึกษาด้านการขายและวางแผนตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณสิริกาญจน์ พงษ์ประดิษฐ์ (สิริ)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณสุพินญา แพทยา (ญา)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณสุมน ว่องวิศิษฏ์ (นุ้ย)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณหัสฤทัย ทองปาน (เก๋)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณอภินัทธ์ จันทร์อ่ำ (โย)

ที่ปรึกษาด้านการขายและวางแผนตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณสุดากาญจน์ วัชรเฉลิมวงษ์ (เล็ก)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณจอมยุทธ จันเสนีย์วงษ์ (จอม)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณชนะชาติ นนท์ตา (นนท์)

ที่ปรึกษาด้านการขายและวางแผนตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณวัฒนา คามรักษ์ (อาท)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

วทันยา ยามเลย (นิด)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

พัณณ์วรา ชัยพรชวพัฒน์ (กิ๊บ)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

ธรรศพงษ์ อิทธิกุลรุ่งโรจน์ (ยะ)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณชัญญนัท กิตติลายกำแหง (ชัญญ)

ที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

Compare Listings